Støjdæmpning

SOUNDFLEX er markedets mest effektive støjdæmpning

Støj kan dæmpes på tre forskellige måder: Ved støjkilden, under udbredelsen af den aktuelle støj og ved modtageren.

Det mest effektive er at løse problemet direkte ved kilden, men i tilfælde som trafik- og industristøj er det ikke altid muligt.

Her hjælper SOUNDFLEX ved effektivt at kunne dæmpe alle støjgener uanset placering.

SOUNDFLEX er en særlig effektiv støjskærm
  - udviklet i samarbejde med Acoustica

SOUNDFLEX er en særlig fleksibel støjskærm
- fleksible designmuligheder, der passer ind alle steder 

SOUNDFLEX er en særlig solid støjskærm
- lang levetid uden vedligeholdelse


Kontakt os for et tilbud

< class="container">